Archive for the 'Turkhits' Category

Vin e skit

Thursday, September 27th, 2007

Ett ämne som varit på tapeten i den här skribentens umgängeskrets på senare tid är fenomenet Turkhits. Tankar väcktes under turkhitsspisandet på att själva bli kreativa och glädja världen. Jag satte igång med mitt knåpande och kände att jag gjorde stora framsteg. Chocken blev därför stor när min homie MC Papa (a.k.a. K-man) lyckades hinna före [...]