Archive for November, 2007

Club 8

Thursday, November 15th, 2007

Man kan säga att mitt 90-tal började med att vi fick kabel-TV nån gång strax före jul 1989. Den effekt MTV hade på mig under 90-talets första 2-3 år kan nog inte underskattas om man ska göra en analys över mitt musikintresses historiska utveckling. Nånstans kring 1993 blev MTV kasst och man började vända sig [...]

Björn

Monday, November 12th, 2007

Det är den tiden på året nu. Björnar som säger “Jeg talar svenska” droppar ner i ens brevlåda. Det piggar upp.