Snutnamn

Den briljanta bloggen Snutnamn har existerat nästan exakt lika länge som Landsfadern. Frågan är hur fanken jag, som den ivriga bloggläsare jag är, helt kunnat missa den under dessa dryga två år. Bloggens mycket enkla men geniala syfte är att rapportera om alla bärare av så kallade “snutnamn” (förklaring av ordet finns här) som dyker upp i medierna. Två års sakliga men oftast roliga notiser om en massa människor som heter saker som Lindevret, Hjortenklev och Planhammar väntar på att bli genomplöjda av just dig!