Archive for June, 2007

Den insiktsfulle Per Gödsel

Sunday, June 10th, 2007

Per Gödsel visar prov på ett förvånande mått av självinsikt när han i det senaste numret av ICA-kuriren erkänner att: “Jag är för gammal för att skriva hits”. Detta kommer alltså från en man som, likt aids, plågat vår nation med sin utvecklingsstörda så kallade musik i tre decennier nu. När fan blir gammal heter det ju… [...]