Om stavning

Jag skulle skriva ordet “stavning” i ett sms. Min mobil föreslog “statoimi”. Jag fick klicka mig in på “stava” och manuellt knappa in “stavning” och lägga till det i ordlistan. Nästa gång jag ska skriva “stavning” så kommer alltså ordet finnas i mobilens ordlista men “statoimi” kommer att vara förvalt.