Ett stöd vid livets kriser

När livet visar sig från sin sämsta sida kan man kanske finna stöd i följande insiktsfulla visdomsord av själavårdaren Ice MC:

“Yes da bad times in life is like a telephone
You never know when it ago ring
But when it ring
Just pick it up an receive
When you finish
Put down the receiver and carry on
‘Cause the sun will always shine”