Angående ordet bög

Jag hörde en gång Fredrik Lindström hävda att ordet bög numera kan sägas ha två olika betydelser. Det var troligen i hans språkprogram i TV som han sade detta. Vid sidan av den vanliga betydelsen “homosexuell man”, så kan man använda ordet för att beteckna en person med ett överdrivet intresse för något speciellt. Man säger till exempel “prylbög” om en person som gillar (tekniska) prylar, eller “solbög” om någon som gillar att sola.

Jag håller med om att ordet bög har dessa två olika betydelser. Jag har dock funderat en del över i vilken mån de två betydelserna är så att säga helt frikopplade från varandra, eller om något av det ursprungliga betydelseinnehållet i ordet bög finns kvar när man använder det i dess nya innebörd. Jag vill nog mena att efterledet bög har en förklemande funktion i ord som “prylbög”. Troligen skulle ingen få för sig att kalla en extremt idrottsintresserad person för “fotbollsbög” eller “hockeybög”. Anledningen är såklart att fotboll och hockey allmänt anses vara manliga sysselsättningar, medan homosexualitet anses som omanligt. Sol- och prylfixering är dock lättare att förlöjliga genom att bli förknippade med homosexualitet. Detta är lite intressant, eftersom ordet bög i sig självt (numera) normalt inte är nedsättande när det används om homosexuella personer. Men i den nya betydelsen, där det inte ens betyder bög, så uttrycker det någon slags indirekt ringaktning gentemot homosexuella. Jag ska fundera vidare på detta tror jag.